شروع مسابقات کلوپ مسافتی شهرستان تربت جام

جمشید قربانی   ۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۷

بنام خدا سلام دوستان
افتتاحیه کلوپ تربت جام برای مسابقات امسال درتاریخ 1397/12/20 از مسافت 120کیلومتر مبدا شهرستان فرهادگرد انجام میشود وپیش مسابقه به مسافت 250کیلومتر هوایی بین شهرهای نیشابور وسبزوار در تاریخ 1398/1/15 برگزار میشود مسابقه نهایی به مسافت 420کیلومتر هوایی در تاریخ 1398/1/25 برگزار میگردد وبعد 10روز از گذشت مسابقه دوستان جهت امادسازی پرندها جهت رکورد کلوپهای خراسان اماده میشون
تشکر از همه عزیزان مدیریت کلوپ شهرستان تربت جام جمشید قربانی